Author
James O'dea
4 minute read

 

[Noong ika-9 ng Marso, 2022, sa panahon ng isang pandaigdigang pagtitipon ng mga kanta at panalangin, inihatid ni James O'Dea ang nakakaantig na damdamin sa ibaba. Parehong aktibista at mistiko, si James ay dating Presidente ng Institute of Noetic Sciences, Washington office director ng Amnesty International, at CEO ng Seva Foundation. Nagtrabaho siya sa Middle East Council of Churches sa Beirut noong panahon ng digmaan at masaker at nanirahan sa Turkey sa loob ng limang taon sa panahon ng civil upheaval at coup d'etat. Para sa higit pa mula kay James, panoorin ang isang nakakaantig na panayam .]

VIDEO: [Introduksyon ni Charles Gibbs; panalangin ni Bijan Khazai.]

TRANSCRIPT:

Nagturo siya ng peacebuilding sa mahigit isang libong estudyante sa 30 bansa. Nagsagawa rin siya ng mga frontline social healing dialogue sa buong mundo.

Nais kong ibahagi sa iyo ang aming pagmumuni-muni tungkol sa katatagan sa liwanag ng Ukraine.

Kapag iniisip natin ang tungkol sa katatagan, iniisip natin ang katigasan, katigasan, lakas, kakayahang harapin ang pinakamabangis na pagsubok, at sa lakas na iyon, hindi upang madaig ang ating pagkabiktima at ang ating mga sugat. Kapag ang mga sugat ay lubhang nagwawasak, mahirap na makabangon sa kanila. Gayunpaman, sa Ukraine, nakikita natin ang lakas na tumataas sa kabila ng takot, trauma, at pagkasugat na idinudulot sa mas maraming tao. Oh, granizo sa liwanag sa Ukraine!

Sa konteksto ng mga halaga, ng mga halaga ng tao, ang katatagan ay lambing din, pakikiramay, pagkabukas-palad. Ito ay malalim na empatiya. Sa katatagan, hinahayaang tumulo ang mga luha. Ang mga luha ay pinapayagan na gawin ang kanilang trabaho. Tanong ko sa ating lahat, "Pinapayagan ba natin ang ating mga luha na gawin ang paghuhugas ng emosyonal na larangan para sa Ukraine, at makita sa lahat ng mga kuwento nito at kilalanin ang nakakasakit ng damdamin na pagbubukas ng mga luha bilang ating sama-samang kalusugan ng tao?" Iyan ay isang bahagi ng kung ano ang makapagpapanatili sa atin ng katatagan - dahil kung haharangin natin ang mga luha, kung mananatili tayong mahigpit, itinatanggi natin ang kapangyarihan na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng mga ito.

Ang katatagan ay tungkol sa pangangalaga at pagdiriwang ng ating pinakamataas na pinahahalagahan. At ang isa sa mga pagpapahalagang iyon ay ang manatiling mahina, ngunit hindi dapat yurakan - ang maglabas ng lakas ng loob na ipamuhay ang mga halagang iyon sa mga pinakanakakatakot na mga kondisyon ng pananalakay.

Tinatanong ko ang bawat isa sa atin, nabuhay ba tayo sa sarili nating katapangan? Anong lakas ng loob ang ipinapakita natin, magkaparehas ba tayo? Saan tayo humahakbang, ang paraan ng liwanag ng Ukraine ay humahakbang sa gayong katapangan araw-araw? Bawat isa sa atin ay napabuntong-hininga sa pamamagitan ng lakas ng loob – mga batang dumadaan sa mga danger zone upang iligtas ang mga magulang at lolo't lola, mga lolo't lola na nananatili at ipinapahayag, "Hinding-hindi tayo tatakas dito." Kaya't hugasan tayo ng mga luha at inumin sa lakas ng loob na inaanyayahan din nating isabuhay.

Ang katatagan ay nangangailangan ng katotohanan. Ang mga kasinungalingan ay hindi napapanatiling. Sa kalaunan ay sinasakal ng mga kasinungalingan ang kanilang mga sarili sa kaguluhan at pagkawasak, ngunit ang katotohanan ay nagpapatuloy - ang katotohanan ng kung sino tayo. Ang kasinungalingan na sinabi sa mga taga-Ukraine: "Nag-iisa ka, Mabilis kang malalampasan ng mundo. Maaari naming kunin ang iyong bansa, kunin ang iyong pagmamalaki, kunin ang iyong espiritu at durugin ito." At napakaraming kasinungalingan at maling salaysay.

Paano tayo nanindigan para sa katotohanang iyon? Dahil kapag nag-pan out ka, iyon ay isang pandaigdigang ebolusyonaryong sandali, kung kailan lahat tayo ay hinihiling na humakbang nang bukas ang mga puso upang hamunin ang maling salaysay tungkol sa sangkatauhan. At sabihin sa panahong ito na handa pa ring ibigay ng mga tao ang kanilang buhay para sa katotohanan o kalayaan, para sa katarungan, para hamunin ang maling salaysay ng kapangyarihan at pang-aapi.

Ang katatagan ay nangangailangan din ng pag-ibig na ipinakita , ang pag-ibig na nagkatawang-tao sa lahat ng anyo nito. Sa panawagan nito sa espiritu, marami sa atin ang nakakita ng mga larawang ito - isang bata na naglalakad mag-isa sa hangganan upang ikuwento ang nangyari sa kanyang pamilya; isang batang 12 taong gulang na batang babae, kumakanta sa gabi sa subway sa isang masikip na subway, na isang bomb shelter, at nagpapasigla sa kanilang mga espiritu sa koneksyon na iyon. Napaka-inspire, sa mga sandaling ito, na maramdaman ang kapansin-pansing pag-ibig sa mundo. Naglalabas kami ng isang bagay na hindi pangkaraniwan sa sandaling ito. Isang daan at apatnapu't isang bansa sa United Nations ang nagsabi sa Russia, "Hindi, hindi tama iyan. Hindi iyon ang paraan upang pumunta."

Kaya't tinapik mo rin ba ang pag-ibig na iyon?

Mag-iiwan ako sa iyo ng isang imahe na nakita ng marami sa atin nang live sa balita. Ito ay isang sandali nang ang isang sundalong Ruso sa kanyang twenties ay nakuha ng mga Ukrainians at dinala sa plaza ng bayan. Pinalibutan siya ng mga tao. At pagkatapos ay isa sa mga babae sa karamihan ang sumulong at inalok siya ng sopas. At pagkatapos ay humakbang ang isa pang babae at nag-alok ng isang cell phone, at sinabing, “Eto, bakit hindi ka tumawag sa bahay?” At nagsimulang umiyak ang sundalo. Ayan na naman yung luha. Nagsimulang umiyak ang sundalo.

Araw-araw ngayon, pinupuntahan ko ang imaheng iyon ng babae at ng sundalo - tulad ng isang sagradong icon para pakainin ang enerhiyang iyon, para tawagin ang enerhiyang iyon sa loob ko. Nangangailangan ang katatagan na maunawaan natin ang isa't isa nang may awa, na talagang nakikita natin ang katotohanan ng kung sino tayo - ang sundalong Ruso na nakikita ang sangkatauhan sa mga Ukrainians na siya ay naging bahagi ng pagwasak. Tanong ko sa amin, saan natin matutuklasan muli ang sangkatauhan sa mga bahaging maaari nating i-quash? Ang biyayang iyon, ang daloy ng mahabaging pag-unawa, nawa'y lumago. Nawa'y lumago ang liwanag ng Ukraine. Nawa'y itulak nito ang lahat ng demonyong kadiliman, lahat ng ating hangal na kamangmangan, lahat ng ating mga kabiguan na makita ang isa't isa, at yumuko nang may matinding pasasalamat sa lahat ng kalalakihan, kababaihan at mga bata sa Ukraine na nagpakita sa atin kung ano talaga ang katatagan.

Amen.Inspired? Share the article: