Author
James O'dea
4 minute read

 

[Op 9 maart 2022, tijdens een wereldwijde bijeenkomst van liederen en gebeden, sprak James O'Dea onderstaande ontroerende opmerkingen uit. James is zowel een activist als een mysticus, voormalig voorzitter van het Institute of Noetic Sciences, kantoordirecteur van Amnesty International in Washington en CEO van de Seva Foundation. Hij werkte samen met de Raad van Kerken van het Midden-Oosten in Beiroet in een tijd van oorlog en bloedbad en woonde vijf jaar in Turkije tijdens burgerlijke onrust en staatsgreep. Voor meer van James, bekijk een diep ontroerend interview .]

VIDEO: [Inleiding door Charles Gibbs; gebed door Bijan Khazai.]

VERTALING:

Hij heeft vredesopbouw onderwezen aan meer dan duizend studenten in 30 landen. Hij heeft ook sociale genezingsdialogen in de frontlinie over de hele wereld gevoerd.

Ik wil graag onze contemplatie met u delen over veerkracht in het licht van Oekraïne.

Als we aan veerkracht denken, denken we aan hardheid, taaiheid, kracht, het vermogen om de zwaarste beproevingen te doorstaan, en in die kracht, om niet te worden overwonnen door ons slachtofferschap en onze wonden. Als de wonden zo verwoestend zijn, is het moeilijk om er boven uit te stijgen. Toch zien we in Oekraïne die kracht die boven de terreur, trauma's en verwondingen uitstijgt, aan meer mensen wordt toegebracht. Oh, gegroet het licht in Oekraïne!

In de context van waarden, van menselijke waarden, is veerkracht ook tederheid, mededogen, vrijgevigheid. Het is diep empathisch. Bij veerkracht mogen de tranen vloeien. De tranen mogen hun werk doen. Ik vraag ons allemaal: "Hebben we onze tranen toegestaan om het emotionele veld van Oekraïne te wassen, en in al zijn verhalen te zien en de hartverscheurende opening van tranen te herkennen als onze collectieve menselijke gezondheid?" Dat is een deel van wat ons veerkrachtig kan houden - want als we de tranen blokkeren, als we vastgeklemd blijven, ontkennen we de kracht die ons daardoor wordt gegeven.

Veerkracht gaat over het behouden en vieren van onze hoogste waarden. En een van die waarden is om kwetsbaar te blijven, maar niet te worden vertrapt – om de moed op te roepen om die waarden na te leven in de meest angstaanjagende gewelddadige omstandigheden.

Ik vraag ieder van ons: hebben we onze eigen moed geleefd? Welke moed tonen we, passen we bij elkaar? Waar stappen we in, zoals het licht van Oekraïne elke dag in zo'n moed stapt? Ieder van ons wordt gewoon de adem benomen met moedige daden - kinderen die door gevarenzones gaan om ouders en grootouders te redden, grootouders die achterblijven en verkondigen: "We zullen hier nooit voor vluchten." Dus laten we ons wassen door de tranen en de moed indrinken waartoe we ook worden uitgenodigd om te leven.

Veerkracht vereist waarheid. Leugens zijn onhoudbaar. Leugens verstikken zichzelf uiteindelijk in chaos en vernietiging, maar de waarheid marcheert door - de waarheid van wie we zijn. De leugen die de Oekraïners is verteld: “Je bent alleen, de wereld zal snel over je heen komen. We kunnen je land innemen, je trots nemen, je geest pakken en het verpletteren.” En zoveel leugens en valse verhalen.

Hoe zijn we opgekomen voor die waarheid? Want als je uitpakt, is dat een wereldwijd evolutionair moment, waarop ons allemaal wordt gevraagd om met wijd open hart naar voren te treden om het valse verhaal over de mensheid aan te vechten. En om in deze tijd te zeggen dat mensen nog steeds bereid zijn hun leven te geven voor waarheid of vrijheid, voor gerechtigheid, om het valse verhaal van macht en onderdrukking aan te vechten.

Veerkracht vereist ook gemanifesteerde liefde, geïncarneerde liefde in al zijn vormen. In zijn oproep tot de geest hebben velen van ons deze beelden gezien - een jong kind dat alleen over de grens loopt om het verhaal te vertellen van wat er met zijn familie is gebeurd; een jong 12-jarig meisje dat 's nachts in de metro zong naar een overvolle metro, die een schuilkelder is, en hun geest opbeurde met die connectie. Het is zo inspirerend om op deze momenten die voelbare liefde in de wereld te voelen. We brengen iets uit dat buitengewoon is op dit moment. Honderdeenenveertig landen bij de Verenigde Naties zeiden tegen Rusland: “Nee, dat klopt niet. Dat is niet de juiste weg.“

Dus heb jij ook die liefde aangeboord?

Ik laat u achter met een beeld dat een aantal van ons live op het nieuws hebben gezien. Het was een moment waarop een Russische soldaat van in de twintig door de Oekraïners werd gevangengenomen en naar het stadsplein werd gebracht. De mensen omringden hem. En toen drong een van de vrouwen in de menigte naar voren en bood hem soep aan. En toen stapte een andere vrouw naar voren en bood een mobiele telefoon aan en zei: "Hier, waarom bel je niet naar huis?" En de soldaat begon te huilen. Daar zijn die tranen weer. De soldaat begon te huilen.

Elke dag ga ik nu naar dat beeld van de vrouw en de soldaat - als een heilig icoon om me te voeden met die energie, om die energie in mij op te roepen. Veerkracht vereist dat we elkaar met mededogen begrijpen, dat we echt de waarheid zien van wie we zijn - de Russische soldaat die de menselijkheid in de Oekraïners ziet waarvan hij deel had uitgemaakt. Ik vraag ons, waar kunnen we de mensheid herontdekken in delen die we misschien vernietigen? Die genade, die stroom van medelevend begrip, moge het groeien. Moge het licht van Oekraïne groeien. Moge het alle demonische duisternis, al onze stomme onwetendheid, al ons falen om elkaar te zien, terugdringen en met grote dankbaarheid buigen voor al die mannen, vrouwen en kinderen in Oekraïne die ons hebben laten zien wat veerkracht werkelijk is.

Amen.Inspired? Share the article: