Author
Pierre Pradervand
2 minute read

 

Láska ve své zvláštní dimenzi soucitu tvoří jeden ze základů každé civilizované společnosti. Je to soucit, který mě činí citlivým na utrpení, ať už má jakoukoli formu. Je to soucit, který zvětšuje mé srdce a umožňuje mi být citlivý k potřebám druhé strany planety, který mi umožňuje rozpoznat bratra nebo sestru v chatrném vandrákovi na ulici nebo náctiletou prostitutku v místním baru.

Kéž soucit stále prohlubuje mou péči o utrpení světa a ještě více mou touhu ho uzdravit.

Kéž můj soucit způsobí, že okamžitě přijmu každé utrpení, kterého si uvědomím, ne tím, že ho přijmu a budu trpět s druhým, ale tím, že ho povznesu v myšlenkách inspirací Milosti a uložím je k nohám nekonečné Lásky, která léčí. Všechno.

Spíše než naříkat na nespravedlnost ve světě nebo na katastrofy tu či tam mi soucit umožní otevřít peněženku, ruce nebo srdce, abych zmírnil bolest, kterou procházejí ostatní.

Kéž se můj denní tisk nebo zpravodaj TV stanou mou denní modlitební knížkou, když žehnám a zvracím všechny dramatické nebo smutné události, o kterých jsem věděl, a cítím, že za hypnotickou hmotnou scénou je další Realita věčného světla a univerzální, bezpodmínečná Láska, která na všechny čeká.

Kéž můj soucit objímá Tvé úžasné stvoření, od nepatrného hmyzu po obrovskou modrou velrybu, od skromného keře po tyčící se sekvoje nebo 3000 let staré cedry Sahary, od maličkého potoka po nekonečný oceán, neboť vytvořili je pro naše potěšení a potěšení.

A konečně, kéž je můj soucit tak ostrý a citlivý, že se nakonec naučí proniknout závojem nevědomosti, díky kterému vidím hmotný svět utrpení, kde pravá vize rozezná pouze slavnou všudypřítomnost nekonečné duchovní Lásky a její dokonalý projev všude.Inspired? Share the article: