Author
Pierre Pradervand
2 minute read

 

Mae cariad yn ei ddimensiwn arbennig o dosturi yn un o seiliau unrhyw gymdeithas wâr. Tosturi sy'n fy ngwneud i'n sensitif i ddioddefaint, beth bynnag fo'i ffurf. Tosturi sy'n ehangu fy nghalon ac yn fy ngalluogi i fod yn sensitif i angen yr ochr arall i'r blaned, sy'n fy ngalluogi i adnabod brawd neu chwaer yn y bwa gwael yn y stryd neu'r butain yn ei harddegau yn y bar lleol.

Boed i dosturi fyth ddyfnhau fy ngofal am ddioddefaint y byd a dyfnhau fy awydd i'w wella o hyd.

Bydded i’m tosturi beri imi ar unwaith gofleidio unrhyw ddioddefaint y deuaf yn ymwybodol ohono, nid trwy ei gymryd i mewn a dioddef gyda’r llall, ond trwy ei ddyrchafu mewn meddwl ag ysbrydoliaeth Gras a’i adneuo wrth draed y Cariad anfeidrol sy’n iacháu I gyd.

Yn hytrach na galaru anghyfiawnder yn y byd neu drychinebau yma neu acw, efallai y bydd tosturi yn fy ngalluogi i agor fy mhwrs, fy nwylo neu fy nghalon i leddfu'r boen y mae eraill yn mynd drwyddo.

Boed i’m papur newydd dyddiol neu fwletin newyddion teledu ddod yn llyfr gweddi dyddiol i mi wrth i mi fendithio a gwrthdroi’r holl ddigwyddiadau dramatig neu drist a adroddwyd, gan wybod a theimlo bod Realiti arall o oleuni tragwyddol a chariad cyffredinol, diamod y tu ôl i’r olygfa ddeunydd hypnotig arall.

Bydded i'm tosturi gofleidio Dy greadigaeth ryfeddol, o'r pryfyn bychan i'r morfil glas anferth, o'r llwyn bychan i'r sequoias anferth neu gedrwydd 3,000 mlwydd oed y Sahara, o'r nant fechan i'r cefnfor anfeidrol, oherwydd eu creu er ein mwynhad a'n pleser.

Ac yn olaf, bydded i’m tosturi fod mor llym a sensitif fel ei fod yn y pen draw yn dysgu i dyllu’r gorchudd o anwybodaeth sy’n gwneud i mi weld byd materol o ddioddefaint lle mae gwir weledigaeth yn dirnad yn unig hollbresenoldeb gogoneddus Cariad ysbrydol anfeidrol a’i amlygiad perffaith ym mhobman.Inspired? Share the article: