Author
Pierre Pradervand
2 minute read

 

Ang pag-ibig sa kanyang espesyal na dimensyon ng pakikiramay ay bumubuo ng isa sa mga pundasyon ng anumang sibilisadong lipunan. Ang pakikiramay ang nagpaparamdam sa akin sa pagdurusa, anuman ang anyo nito. Ang pakikiramay ang nagpapalaki sa aking puso at nagbibigay-daan sa akin na maging sensitibo sa isang pangangailangan sa kabilang panig ng planeta, na nagbibigay-daan sa akin na makilala ang isang kapatid na lalaki o babae sa kababalaghan sa kalye o ang malabata na puta sa lokal na bar.

Nawa'y lalo pang palalimin ng habag ang aking pangangalaga sa pagdurusa ng mundo at higit pa ang aking pagnanais na pagalingin ito.

Nawa'y ang aking kahabagan ay maging sanhi sa akin na agad na yakapin ang anumang pagdurusa na aking nalalaman, hindi sa pamamagitan ng pagtanggap nito at pagdurusa kasama ng isa, ngunit sa pamamagitan ng pagpapasigla nito sa pag-iisip sa inspirasyon ng Grasya at paglalagay nito sa paanan ng walang katapusang Pag-ibig na nagpapagaling. lahat.

Sa halip na humagulgol sa kawalan ng katarungan sa mundo o mga sakuna dito o doon, nawa'y paganahin ako ng habag na buksan ang aking pitaka, ang aking mga kamay o ang aking puso upang maibsan ang sakit na pinagdadaanan ng iba.

Nawa'y ang aking pang-araw-araw na pahayagan o buletin ng balita sa TV ay maging aking pang-araw-araw na aklat ng panalangin habang pinagpapala at binabaligtad ko ang lahat ng mga dramatikong o malungkot na mga kaganapan na iniulat, alam at nararamdaman na sa likod ng hypnotic na materyal na eksena ay may isa pang Reality ng walang hanggang liwanag at unibersal, walang kondisyong Pag-ibig na naghihintay sa lahat.

Nawa'y yakapin ng aking habag ang Iyong kamangha-manghang nilikha, mula sa maliit na insekto hanggang sa malaking asul na balyena, mula sa maliit na palumpong hanggang sa matatayog na sequoia o sa 3,000 taong gulang na mga sedro ng Sahara, mula sa maliit na batis hanggang sa walang katapusang karagatan, dahil mayroon Ka nilikha ang mga ito para sa ating kasiyahan at kasiyahan.

At sa wakas, nawa'y maging matalas at sensitibo ang aking pakikiramay na sa huli ay natututo itong tumagos sa tabing ng kamangmangan na nagpapangyari sa akin na makita ang isang materyal na mundo ng pagdurusa kung saan ang tunay na pangitain ay nakikilala lamang ang maluwalhating omnipresence ng walang katapusang espirituwal na Pag-ibig at ang perpektong pagpapakita nito sa lahat ng dako.Inspired? Share the article: