Author
Pierre Pradervand
2 minute read

 

Liefde in haar speciale dimensie van mededogen vormt een van de fundamenten van elke beschaafde samenleving. Mededogen maakt me gevoelig voor lijden, in welke vorm dan ook. Mededogen verruimt mijn hart en stelt me in staat gevoelig te zijn voor een behoefte aan de andere kant van de planeet, die me in staat stelt een broer of zus te herkennen in de slordige zwerver op straat of de tienerprostituee in de plaatselijke kroeg.

Moge mededogen mijn zorg voor het lijden van de wereld ooit verdiepen en nog meer mijn verlangen om het te genezen.

Moge mijn mededogen ervoor zorgen dat ik elk lijden waarvan ik me bewust word, onmiddellijk omhels, niet door het in me op te nemen en met de ander te lijden, maar door het in gedachten te verheffen met de inspiratie van Genade en het neer te leggen aan de voeten van de oneindige Liefde die geneest allemaal.

In plaats van te klagen over onrecht in de wereld of catastrofes hier of daar, moge mededogen mij in staat stellen mijn portemonnee, mijn handen of mijn hart te openen om de pijn te verlichten die anderen doormaken.

Moge mijn dagelijkse krant of tv-nieuwsbulletin mijn dagelijkse gebedenboek worden terwijl ik alle gerapporteerde dramatische of droevige gebeurtenissen zegen en terugdraai, wetende en voelende dat achter de hypnotiserende materiële scène een andere Realiteit van eeuwig licht en universele, onvoorwaardelijke Liefde wacht op iedereen.

Moge mijn mededogen Uw wonderbaarlijke schepping omarmen, van het minuscule insect tot de enorme blauwe vinvis, van de bescheiden struik tot de torenhoge sequoia's of de 3000 jaar oude ceders van de Sahara, van het kleine stroompje tot de oneindige oceaan, want U hebt creëerde ze voor ons plezier en plezier.

En tot slot, moge mijn mededogen zo acuut en gevoelig zijn dat het uiteindelijk leert de sluier van onwetendheid te doorbreken die me een materiële wereld van lijden laat zien waar ware visie alleen de glorieuze alomtegenwoordigheid van oneindige spirituele liefde en haar perfecte manifestatie overal waarneemt.Inspired? Share the article: