Author
Pierre Pradervand
2 minute read

 

Upendo katika mwelekeo wake maalum wa huruma ni msingi wa jamii yoyote iliyostaarabu. Huruma ndiyo hunifanya nihisi kuteseka, kwa namna yoyote ile. Ni huruma ambayo inakuza moyo wangu na kuniwezesha kuwa mwangalifu kwa hitaji la upande mwingine wa sayari, ambayo huniwezesha kumtambua kaka au dada aliye katika hali mbaya ya barabarani au kahaba kijana katika baa ya ndani.

Huruma na iongezee zaidi kujali kwangu mateso ya ulimwengu na bado hamu yangu ya kuyaponya.

Huruma yangu na inifanye kukumbatia mara moja mateso yoyote ninayoyafahamu, si kwa kuyachukua na kuteseka pamoja na hayo mengine, bali kwa kuyainua mawazoni kwa uvuvio wa Neema na kuyaweka miguuni mwa Upendo usio na mwisho unaoponya. zote.

Badala ya kuomboleza ukosefu wa haki ulimwenguni au misiba ya hapa au pale, huruma inaweza kuniwezesha kufungua mkoba wangu, mikono au moyo wangu ili kupunguza maumivu ambayo wengine wanapitia.

Jarida langu la kila siku au taarifa ya habari ya TV na iwe kitabu changu cha maombi ya kila siku ninapobariki na kubadili matukio yote makubwa au ya kusikitisha yaliyoripotiwa, nikijua na kuhisi kwamba nyuma ya mandhari ya mambo ya kustaajabisha kuna Ukweli mwingine wa nuru ya milele na Upendo wa ulimwengu mzima, usio na masharti unaongoja wote.

Huruma yangu na ikumbatie uumbaji wako wa ajabu, kutoka kwa wadudu wadogo hadi nyangumi mkubwa wa bluu, kutoka kwenye kichaka cha kawaida hadi sequoias au mierezi ya Sahara ya miaka 3,000, kutoka kijito kidogo hadi bahari isiyo na mwisho, kwa maana Wewe tumeviumba kwa ajili ya starehe na raha zetu.

Na hatimaye, huruma yangu na iwe kali sana na nyeti kwamba hatimaye inajifunza kutoboa pazia la ujinga ambalo linanifanya nione ulimwengu wa kimwili wa mateso ambapo maono ya kweli hutambua tu uwepo wa utukufu wa upendo wa kiroho usio na mwisho na udhihirisho wake kamili kila mahali.Inspired? Share the article: