Author
Nina Choudhary

 

Dyma gân ysgrifennais o'r enw "World Without Mirrors", am sut rydym yn gweld ein hunain a sut rydym yn gweld ein gilydd. Ag ef, hoffwn rannu clip o raglen ddogfen o'r enw Human. Roedd y gwneuthurwr ffilmiau, Yann Arthus-Bertrand, yn aml yn mynd ar deithiau hofrennydd i saethu lluniau o'r awyr o'n planed, ac un diwrnod ym Mali, fe dorrodd ei hofrennydd i lawr. Tra'n aros am waith atgyweirio, treuliodd y diwrnod cyfan gyda ffermwr, a siaradodd ag ef am ei fywyd, ei obeithion, ei ofnau a'i un uchelgais: bwydo ei blant. Cymaint oedd y profiad â Yann nes iddo dreulio’r tair blynedd nesaf yn cyfweld â 2,000 o fenywod a dynion mewn 60 o wledydd, gan gipio straeon a safbwyntiau ar y brwydrau a’r llawenydd sy’n ein huno ni i gyd.

Dyma rai o'r bobl y bu'n eu cyfweld, gyda'r gân, World Without Mirrors.

World Without Mirrors, gan Nina Choudhary (hefyd ar SoundCloud )

Mewn byd heb ddrychau, sut byddwn i'n fy ngweld—
Sut byddech chi'n disgrifio'r hyn a welwch?
Sut byddwn i'n edrych trwy dy lygaid pe bai fy llygaid yn ddall?
Allwch chi ddweud wrthyf beth fyddech chi'n ei ddarganfod?

A weli di fy nghamweddau, fy dewrder, fy ngwe?
Yr holl bethau y dymunaf nad oeddech yn eu gwybod?
Byd heb ddrychau, pwy ydyn ni i gyd yn ei weld -
Ai chi neu fi yw e mewn gwirionedd?

Mewn byd heb ddrychau, sut fydden nhw'n ein gweld ni—
Sut fydden nhw'n gweld heibio eu drwgdybiaeth?
Sut bydden ni'n edrych trwy eu llygaid nhw pe bai ein llygaid yn ddall?
Allwch chi ddweud wrthyf beth fydden nhw'n ei ddarganfod?

A fyddent yn gweld ein traddodiadau, y ffordd yr ydym yn caru?
Yr holl bethau nad ydym yn rhy falch ohonynt?
Fyd heb ddrychau, pwy ydyn ni'n eu condemnio—
Ai ni mewn gwirionedd, neu nhw?

Mewn byd heb ddrychau, sut byddwn i'n eich gweld chi -
Sut fyddwn i'n disgrifio'r hyn rydych chi'n ei wneud?
Sut byddech chi'n edrych trwy fy llygaid pe bai'ch llygaid yn ddall?
Gadewch imi ddweud wrthych beth rwy'n ei ddarganfod.

Gallaf weld yr holl dreial, yr holl dân rydych chi'n cerdded trwyddo
Yr holl bethau yr hoffech chi ddim eu gwneud.

Fyd heb ddrychau, pwy welwn ni'n wir - Ai fi neu chi yw e mewn gwirionedd?

Ynglŷn â Dynol, y rhaglen ddogfen: Beth sy'n ein gwneud ni'n ddynol? Ai ein bod yn caru, ein bod yn ymladd? Ein bod ni'n chwerthin? Crio? Ein chwilfrydedd? Yr ymchwil am ddarganfod? Wedi’i ysgogi gan y cwestiynau hyn, treuliodd y gwneuthurwr ffilmiau a’r artist Yann Arthus-Bertrand dair blynedd yn casglu straeon bywyd go iawn gan 2,000 o fenywod a dynion mewn 60 o wledydd. Gan weithio gyda thîm ymroddedig o gyfieithwyr, newyddiadurwyr a dynion camera, mae Yann yn dal hanesion personol ac emosiynol dwfn am bynciau sy'n ein huno ni i gyd; brwydrau gyda thlodi, rhyfel, homoffobia, a dyfodol ein planed yn gymysg ag eiliadau o gariad a hapusrwydd. Gwyliwch ar-lein (ar gael yn Saesneg, Rwsieg, Sbaeneg, Portiwgaleg, Arabeg a Ffrangeg).Inspired? Share the article: