Author
Pod Crew

 

Diolch am alwad ysbrydoledig a theimladwy heddiw! Mae'n anodd credu ein bod ni jyst ar Wythnos 1 ar ein Sialens Tosturi Rhyng-ffydd 21 diwrnod . Gan blethu’r llinyn o fyfyrdod agoriadol Paulette i fyfyrdodau gan Argiris a Becca, bu’r Parchedig Charles Gibbs yn ein swyno â’i gyfarfyddiadau a’i gerddi cysegredig. Wrth i ni gymryd rhan mewn toriadau bach o amgylch ein eiliadau rhyng-ffydd, dyfnhaodd ein maes cysegredig gyda'n straeon personol. I gloi'r alwad, yr Hybarch Karma Lekshe a Geshe La - yn ailgysylltu ar ein galwad ar ôl bod yn ffrindiau coleg ddegawdau yn ôl! -- gwahoddodd ni yn eu llinach, wrth i fynachod parchedig gynnig atgof pwerus o Great Compassion, yn fyw o fynachlog 3000 o bobl yn India! I gynifer ohonom sy'n taflu dagrau, fe'n gadawyd ag ymdeimlad o ras anesboniadwy.

Sheila : "Yn ystod y cyfarfyddiad hyfryd gyda'r Mynachod heddiw, roeddwn i'n teimlo un gyda'r Bydysawd. Diolch yn fawr iawn. Moment hyfryd mewn amser a gofod arall ond eto yn y presennol.

Chris : "Galwais i mewn i lefel o lonyddwch roeddwn wedi anghofio. Dyn, roedd hynny'n freaking cŵl -- cael i wylio mynachod Tibetaidd o India siantio a dysgu am eu rhaglen wyddoniaeth. Mae'n anodd peidio â gwenu ar y rhyfeddol."

Sarani : "Rwyf newydd ddod oddi ar alwad Zoom. Rwy'n clywed fy nghalon yn canu, yn dirgrynu gyda golau a chariad. Roedd offrwm y mynachod yn wirioneddol anhygoel a dyrchafol. Diolch a diolch i'r holl gyflwynwyr, fy nghyd-gyfranogwyr yn yr ystafell dorri allan a pob un ohonoch yn rhannu'r myfyrdodau dyddiol hyn yn ein pod Nid wyf yn ymateb bob dydd gyda sylwadau nac yn gwneud sylwadau ar bob post Ond dwi'n casglu doethineb gan bawb.Dw i'n darllen myfyrdodau pawb ac yn dysgu gennych chi i gyd Rwyf wedi darllen pob un y sylwadau ar fy myfyrdodau ac yn gwerthfawrogi'r haelioni yno hefyd. Dim ond wir yn teimlo cariad a golau."

Isod mae clipiau gan siaradwyr gwadd:

Inspired? Share the article: