Author
Moved By Love Community
2 minute read

 

Annwyl Gyfeillion,

Diolch am aeaf anhygoel o ddigwyddiadau - wedi'i gloi gan y bwmp gwydd sy'n ysgogi " Hockey Assists at Gandhi 3.0 ".

Mewn dwsinau o gylchoedd ac encilion, dyna JOY i ddod ynghyd mewn myrdd o wahanol ffyrdd i blymio i galon gwasanaeth.

Ychydig o gipluniau o'r gaeaf hwn: ar fferm permaddiwylliant yn Baroda gyda ffermwr Gandhian 83 oed; gyda naw gwirfoddolwr o Fietnam yn encil Karma Yog, yn gofyn cwestiynau dwfn : a yw'r wobr am wasanaeth yn fwy o wasanaeth? Yn Chandigarh, cofio Vasudev Kutumbhakum ; gyda'i gilydd, gydag entrepreneuriaid proffil uchel ym Mumbai, yn trefnu eu hunain yn gylchoedd consentrig pan aeth y meicroffon i'r wal; gyda myfyrwyr o IIM Bodhgaya i IISc yn Bangalore i ysgol uwchradd yn Anand yn archwilio'r grefft o addysgu'r galon; gyda straeon amlwg am rym enaid yn Gandhi Ashram; gyda 50+ o wirfoddolwyr yn Surat's Karma Kitchen; gyda Tipanya-ji fel ein gwestai annisgwyl *gwrandäwr* yn Awakin Circle Indore; mewn cylch o rannu gyda didis o GB Road yn Delhi, wrth i drydan fynd allan a phawb yn troi goleuadau eu ffôn symudol ymlaen; a’r cyfan drwyddi draw, yn gwrando ar straeon anghyffredin am sut mae’r byd yn newid pan fyddwn yn newid.

Gyda'i gilydd, creodd gân newydd.

Yn llythrennol, hyd yn oed. Yn Odia, cynigiodd Shailen gyfansoddiad gwreiddiol: “Going Home From The Market”. I gloi ein encil yn Punjab, canodd Sonu gân hyfryd yn dwyn i gof wir werthoedd y pentref. Mewn cylch arall, creodd Monica gerdd newydd yn ddigymell: “Huddled Like Fireflies”. Gydag adar yn canu yn ei falconi Pune, canodd Neerad gân Gujarati am ddal gofod. Roedd y gweithgareddau yn encil Panchshakti ei hun yn gân! :) Hyd yn oed gyda dolur gwddf, rhoddodd Wakanyi lais i bentref Kenya ei mam. Canodd Larry “Diolchgarwch” – gyda dagrau cysegredig. Fe wnaeth Radhika ennyn Bulle Shah. Arweiniodd Michael Penn ni mewn cân grŵp yr oedd ei nain yn arfer ei chanu fel caethwas: “O Rhyddid”. Ac yn rhyfeddol, fe wnaeth mynach o Wlad Pwyl ac un arall o Silicon Valley syfrdanu torf ysgol gyda gweddi Gujarati rhugl! Gwrandewch ar Y Caneuon >>

Fel siant gloi Bhumika yn nodiadau Gandhi 3.0, “Boed i'r cariad a rannwn yma ledu ei adenydd, Hedfan ar draws y ddaear, A chanu cân i bob enaid, Sy'n fyw. Lokah Samastah Sukhino Bhavantu. Boed hapusrwydd i holl fodau'r byd.”

Boed hapus i holl fodau'r byd.

Mewn gwasanaeth,

Wedi Symud Gan griw Cariad

Inspired? Share the article: